Κοπές μετάλλων με laser

Θ & Δ Χατζηθωμάς


Η μέθοδος κοπής μετάλλων με Laser χρησιμοποιεί την πολύ μεγάλη πυκνότητα ενέργειας που έχει μια δέσμη laser. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας αυτής μιας δέσμης laser κοπής μετάλλων μετατρέπεται σε θερμότητα με συνέπεια να προκαλεί τοπική τήξη.

Η συγκεκριμένη μέθοδος κοπής μετάλλων επιτυγχάνει υψηλή ταχύτητα κοπής, ταυτόχρονη εκτέλεση των διεργασιών που απαιτούνται για την κοπή του μετάλλου, δεν απαιτεί μοντέλα, καλούπια και χαράξεις, γεγονότα που την κάνουν οικονομική λύση. Επίσης, επιτυγχάνει μεγάλη ακρίβεια κοπής και τέλος, παρέχει ευελιξία σχεδιασμού διότι το σχέδιο κοπής γίνεται σε υπολογιστή.