Πρέσες

Θ & Δ Χατζηθωμάς


Οι πρέσσες χρησιμοποιούνται όταν πρόκειται να κόψουμε ένα υλικό κατά μήκος μίας γραμμής. Κατασκευάζονται απλά καλούπια, τα λεγόμενα “καλούπια απότμησης”.

Συνήθως, για να παράγουμε περισσότερα κομμάτια για κάθε διαδρομή της πρέσας, προσθέτουμε κοπτικές ακμές. Αυτό είναι πιο οικονομικό από το να λειτουργούμε την πρέσα περισσότερες ώρες ή να αυξάνουμε την ταχύτητά της.

Απευθυνόμαστε σε μεγάλες βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καθώς και σε απλούς ιδιώτες για παραγγελίες οποιασδήποτε δυσκολίας και τιράζ.