Στράτζες

Θ & Δ Χατζηθωμάς


Η εταιρία Θ & Δ Χατζηθωμάς διαθέτει και μηχανήματα διαμόρφωσης λαμαρίνας (Στράντζες).